Ahşap Malzeme Teknolojisi
Bitki Fizyolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Enerji Ormancılığı
Girişimcilik
Harita ve Ölçme Bilgisi
Havza ve Mera Yönetimi
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler
Kırsal Kalkınma
Kent İçi Ağaçlandırmalar
Korunan Alanlar
Mekanizasyon ve Transport Tekniği
Orman Amenajmanı
Orman Bakımı ve Koruma
Orman Hasılat Bilgisi
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Ormancılık İşletme Ekonomisi
Ormancılık Uygulamaları - I
Ormancılık Uygulamaları - II
Ormancılıkta Halkla İlişkiler
Ormancılıkta Pazarlama
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Silvikültür
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Yangın Ekolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği