Gümüşhane Üniversitesinin 04.06.2020 tarihli Senato Kararı Gereği

Üniversitemiz yaz stajları COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında, mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin mağdur olmamaları dikkate alınarak staj yerini belirlemiş olan öğrencilerimizin stajlarına devam etmesine, staj yeri belirleyememiş olan öğrencilerimizin stajlarını ödev, proje, araştırma v.b materyaller kullanılarak tamamlamasına karar verilmiştir.

Bu karara istinaden staj yerini belirlememiş mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin (1. Sınıflar hariç) Aşağıda belirlenen kriterler dahilinde Staj Ödev/Projelerini hazırlayarak 20 Ağustos 2020 tarihine kadar Ormancılık Bölüm Sekreterliği Cafer GÖKÇEK Bey (0 456 233 10 60 - 2910) e teslim etmeleri gerekmektedir

ORMANCILIK BÖLÜMÜ STAJ PROJE/ÖDEV KONUSU

Bulunduğunuz İl’de ya da kendi belirleyeceğiniz herhangi bir Orman İşletme Müdürlüğü/Şefliği sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen ormancılık faaliyetlerini kapsayan bir proje/rapor hazırlanması gereklidir.

Orman işletme hakkında genel bilgiler – Orman işletmenin Orman varlığı – Üretim – Aralama - Bakım - Koruma – Silvikültür - Ağaçlandırma – Açmacılık – Kaçakçılık – Odun dışı orman ürünleri – Böcek zararı – Yangın vb.

Hazırlanacak Staj ödev/projesi

en az 20 sayfa olmalıdır

el yazması şeklinde hazırlanması gerekmekte

ve hazırlanan konularla ilgili fotoğraf eklenmelidir

 

Not: Staj yeri belirleyen 1. Sınıf öğrencileri normal stajlarını yapacaklardır