2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları 03.02.2020 - 09.02.2020 tarihleri arasında

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır

 

Öğrencilerimizin ders kayıtlarını aşağıda belirtilen derslere dikkat ederek yapmaları gerekmektedir

Ders kaydının tamamlanabilmesi için;

Dersler seçilir sonra kontrol et sonrasında kesinleştir işlemlerinin yapılması zorunludur

 

1. SINIF     -    BİRİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ    

AITB192   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

TDB102    Türk Dili-II

YDB116    İngilizce-II

ORUP102   Orman Botaniği

OOUP104   Orman Ekolojisi

OOUP116   Ormancılık Politika ve Yönetimi

OOUP120   Orman Entomolojisi

OOUP122   Odun Dışı Orman Ürünleri

 

2. SINIF    -     İKİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ   

OOUP202  Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

OOUP204  Orman Amenajmanı

OOUP206  Ahşap Malzeme Teknolojisi

OUSEC213  Ormancılık Uygulamaları-II

STAJ ÇALIŞMASI

Seçmeli Ders-1  OOUSEC204    Korunan Alanlar

Seçmeli Ders-2  OOUSEC206    Ormancılıkta Pazarlama

Seçmeli Ders-3  OOUSEC208    Kırsal Kalkınma

Seçmeli Ders-4  OOUSEC222    Çevre ve Ormancılık Hukuku

 

Not: 2. Sınıf öğrencileri yukarıda belirtilen seçmeli derslerin haricinde sınırlı kontenjan verilen (eski öğrenciler için açılan) diğer seçmeli derslere kayıt olmayacaklardır.

 

3. Sınıf ve üzeri olan öğrenciler kendi müfredatlarını (Aldığı dersleri) kontrol ederek kaldıkları derslere kayıt yapacaklardır.